The Jag Journal

The Student News Site of Segerstrom High School

The Jag Journal

The Jag Journal

Geovany Deniz

Geovany Deniz, Staff Writer

All content by Geovany Deniz